Het team GAST

Fameus
caro@fameus.be
vincent@fameus.be
03 202 74 35

KOP
Joesra, Daniella...

Co.Labs
Jacoba, Dries...

 

KOP VZW staat voor Kunstenaars Ondersteunend Platform en stelt als missie de presentatie en ondersteuning voorop van kunstenaars uit de verschillende kunstdisciplines, met een extra aandacht voor de startende kunstenaar.

Fameus is een professionele organisatie die alle amateurkunstenaars of – verenigingen in Antwerpen en haar districten wil inspireren, stimuleren én ondersteunen. Fameus staat open voor een brede waaier van kunstdisciplines en is toegankelijk voor elke amateurkunstenaar ongeacht zijn achtergrond.

Co.Labs ontwikkelt een eigen model voor participatieplekken. We combineren in één leegstaand gebouw drie opkomende fenomenen die afhankelijk zijn van hun netwerk(vorming): coworking space, atelierpanden en polyvalente ruimte voor burgerinitatief. Samen vormen ze een ecologie van kennis en ervaringen.