De Oude Beurs

 

Geschiedenis

De Oude Beurs is een historisch pand dat al meer dan 10 jaar leeg staat. In de Hofstraat, waar zich nu het pand Den grooten Rhijn bevindt, stond in de 15e eeuw de Oude Beurs.
In 1515 verving Domien de Waghemakere de houten gaanderij van de 'oude borze' door een verbeterde versie met stenen pilaren. De gaanderij met drielobbige bogen sluit nu aan bij de 16e-eeuwse pagaddertoren in zuidoostelijke hoek. Het is een typisch voorbeeld van een Antwerpse laatgotische huistoren. Merkwaardig en uniek is de overhangende uitkijk waarvan de hoeken worden gemarkeerd door renaissance-zuiltjes. Een pagaddertoren werd in de Spaanse tijd door de reders gebruikt als uitkijkpost om hun schepen te zien aankomen. Vanuit hun torentjes tuurden ze de horizon af in de hoop de vlag van hun volgeladen schip te zien verschijnen. De naam ‘pagadder’ is afgeleid van het Spaanse woord ‘pagadores’ - betaalmeesters. Deze officieren waren doorgaans te klein om aan gevechten deel te nemen en moesten daarom zorgen dat de soldaten op tijd soldij en voedsel kregen. De Antwerpenaren die geen Spaans kenden, brachten het woord in verband met hun kleine gestalte. Daarom worden kleine kinderen in Antwerpen nog altijd ‘pagadders’ genoemd.