Back to All Events

Elke woensdag en zondag zijn er activiteiten van Ons Huis


Ons Huis is een organisatie die activiteiten voor en met Syriërs organiseert. Op deze manier wordt de Oude Beurs ook een huis voor deze snel groeiende groep mensen in Antwerpen. Wij geven deze mensen ruimte en zij helpen ons met allerhande karweitjes. Maar op woensdagavond en zondagnamiddag is het vooral tijd voor ontmoeting, ontspanning en ontdekking!

Zin om mee te doen? Kom dan een kijkje nemen op woensdag avond (18-22u) of zondagnamiddag (13u-18u).

Meer info vind je op onze Facebook GAST

- - - 

ONS Huis - een ontmoetingsplaats voor Antwerpenaren en nieuwkomers.

- We willen het contact tussen nieuwkomers en Antwerpenaren (Vlamingen) stimuleren en op gang trekken en dit doen we via allerhande activiteiten zoals taal, koken, sport, film, muziek,...!

- We vertrekken vanuit de Syrische en Antwerpse (Vlaamse) gemeenschap, waardoor onze activiteiten aanvankelijk vooral op het samenbrengen van Syriërs en Antwerpenaren gericht zijn. Maar we willen ons doelbewust niet tot deze twee groepen beperken. Iedereen is welkom, jong / oud, mannen / vrouwen, verschillende overtuigingen / geloof. 

We vertrekken vanuit de Syrische gemeenschap: 
- Omdat door het huidige Syrische conflict, Europa en België geconfronteerd werd met vele nieuwkomers uit dit land. 
- Ze hebben nog géén grote en sterke gemeenschap en we willen ervoor zorgen dat zij zich niet isoleren of geïsoleerd voelen en hen onmiddellijk betrekken bij onze maatschappij. 
- Initiatiefnemers hebben vanuit hun werk en persoonlijke interesse sfeer contact met en een netwerk aan vele Syrische contacten. 

Een interculturele ipv een multiculturele maatschappij - interactie is zéér belangrijk. 

Praten, luisteren en leren van elkaar !! 

Een initiatief van Syriërs en vrienden van Syrië 

Don't only talk about Syrians - talk with them !!